top of page

Brugen af case-baserede øvelser ved Grundlæggende taktik i Hæren

krigsvidenskab.dk kan du læse den hele artikel om hvordan man kan anvende case-baserede øvelser til at øve taktik i Hæren.


Forfatter Johan-Emil Moltke Vecht er udlånt fra Den Kongelige Livgarde og er for tiden tjenestegørende ved Videreuddannelsesafdelingen på Hærens sergentskole. Han har 13 års erfaring fra Hæren og er udnævnt i 2019 som premierløjtnant.


I rapporten ”Wargaming” udarbejdet af Forsvarsakademiet anbefaler forfatterne, at wargaming introduceres som læringsaktivitet i uddannelsesstrukturen og som analyseværktøj i den operative struktur. De konkluderer slutteligt, at wargaming har sin berettigelse i det danske forsvar (Forsvarsakademiet, Wargaming, 2021). På den baggrund vil jeg byde ind med en meget simpel type wargaming/case baseret øvelse anvendt på bl.a. Videreuddannelsesafdelingen ved Hærens Sergentskole. Øvelsen tager udgangspunkt i et øjebliksbillede og er velegnet til den type befalingsmandsuddannelse, vi underviser i ved Grundlæggende taktik i Hæren på Den Militære Akademiuddannelse. Case-baseret undervisning har historisk set haft stor værdi i den militærtaktiske undervisning, hvorfor jeg mener, en artikel har stor værdi for nutidens såvel som fremtidens militære uddannelse.

Formålet med Grundlæggende Taktik i Hæren er at give den studerende en forståelse for grundlæggende landmilitær taktik samt at kunne gennemføre føringsvirksomhed for operativ indsættelse på delings- og underafdelingsniveau. Uddannelsen er opbygget med 50 % tilstedeværelsesundervisning og 50% fjernundervisning, dette fordelt over 275 timer. Uddannelsen er en føreruddannelse og danner basis for alle tjenestegrene i Hæren.


læs hele artiklen her:92 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page