top of page

Vi mangler papir i HærenBudskab: Vi mangler papir i Hæren! (læs: vi mangler et sammenhængende udviklingsgrundlag).


Dette udviklingsforum bidrager med mange og meget relevante input til udviklingen af Hæren … men mangler vi i Hæren faktisk mest at alt at få styr på, hvor og hvordan vi beskriver den ønskede udvikling?


Et hurtigt kig ned over sidens emner viser, at anvendelsen af droner, kampvognstyper, reparationstjeneste, LI fra Ukraine, anvendelse af værnepligtige i enheder, effekten af war games, uddannelse af enheder, anvendelse af UGV, 3D printning, vildledning mm. livligt bliver diskuteret. Ingen af disse indlæg er irrelevante, ligesom de enkelte regimenters udviklingstanker, god koordination mellem Tjenestegrensafdelinger og FAK-seminarer er nyttige. Her starter så måske et af vores væsentligste problemer … vores mangle på et struktureret og sammenhængende dokumenthierarki for Hærens (Forsvarets) udvikling. Så ja, mit budskab er at vi mangler papir … altså udviklingsdokumenter.


Mere præcist mangler vi koncepter, der understøtter de strategier som Hæren arbejder efter (ja, strategier kunne også være et emne). Koncepter burde være fag-grundlaget for det vi gør i dag og er kritisk afgørende for at kunne beskrive eks. det materiel og de enheder, vi ønsker i fremtiden. Det afgørende ved et koncept er, at det beskriver alle relevante aspekter af en ønsket udvikling og dermed også bidrager til, at modsatrettede effekter opvejes samt at effekt vs. ressourceforbrug afvejes. Hvis vi eks. ved PNINFDEL ser det fordelagtigt at have en UGV, droner eller måske en 3D printer til reservedele, vil udviklingen af konceptet for PNINFDEL indsættelse også medføre en afklaring af de afledte konsekvenser for at transportere UGV og dronerne frem til indsættelsesområder, ligesom brændstofforbrug/batteriforbrug, vedligeholdelse, uddannelsesbehov, CIS behov mm. vil skulle indgå i overvejelserne. Et koncept for feltmæssig vedligeholdelsestjeneste vil på samme måde kunne afklare ”brugerkravene” til Hærens materielvalg samt afklare hvor i den logistiske kæde dette er optimalt at anvende 3D printere, om 1 ECH bør have reservedele, om Augmented reality kan hjælpe mekanikeren med diagnose/reparationer eller om brugerne kan/bør udføre reparationer via støtte fra en reach back kapacitet i Danmark. I det konkrete eksempel vil konceptet ligeledes være afgørende for meningsfyldt at kunne inddrage FVT og FMI i udviklingsarbejdet.


Koncepter bidrager kort sat til, at Hæren udvikler sammenhængende ”helstøbte kapaciteter” og til at vi ikke blot ønsker flere af en given materieltype. Koncepter bidrager også til at definere (ud over NATO krav), hvad en kapacitet reelt er eks. hvor stor en reservebeholdning skal der være til rådighed for 1. Brigade, for at brigaden er en reel kapacitet eller skal brigaden råder over tung opklaring for at være en tung brigade?


Mange i Hæren bidrager til brugerspecifikkationer, deltager i KUP og andre forums - men er alle input baseret på et besluttet koncept eller blot de tilstedeværendes erfaring, aktuel viden, selvstudier eller egen opfattelse af Hærens strategiske udviklingsretning og dermed også egen opfattelse af, hvilke koncept der kan understøtte denne strategiske udvikling?


Ovenstående ændret ikke på, at vi skal diskutere, afprøve, teste, war game mm., men budskaber er, at uden koncepter og et koncepthierarki, opnår vi ikke en tilstrækkelig helhedsorienteret udvikling og ikke mindst en udvikling med en tilstrækkelig hastighed. Vi bør således teste, afprøve og wargame koncepter og ikke indledningsvist dykke ned i specifikke materielgenstande eller enhedstyper, såfremt vi ønske en samlet forståelse af eks. brigadens evne til at bekæmpe panser eller bridagens evne til at håndtere krigsfanger.


I mange år har vi groft forventet (eller ventet på) at organisation, teknologi og uddannelse kunne justeret til den ønskede doktrin. De igangværende forligsdrøftelser peger på, at ressourcerne til Hæren ikke længere kan understøtte denne tankegang fuldt ud. Vi må altså betragte udviklingen af Hæren fra alle ”fire hjørner” af udviklingstrekanten og betragte udviklingstrekanten gennem koncepter. Hvis dette ikke sker, er der en overhængende risiko for operative ubalancer og risiko for, at vi reelt ikke kan opstille enhederne. Operative ubalancer er ressourcespil og opstillings/uddannelsesmæssige ubalancer medfører betydende udfordringer med reelt at producere deployerbare enheder på et relevant beredskab.

Hvorfor sætter vi ikke blot i gang?! Ja, det gør mange også … men så længe vi ikke helt er sikre på, hvem der udarbejder koncepter eller delkoncepter, eller blot bidrager hertil, er usikkerheden om effekten, udviklingsprocesser og ressourceforbruget en begrænsende faktor Hærens udvikling.

32 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page