top of page

Wargaming #1. 1. BDE i Angreb


Anbefaling pba dette wargame:

  • UAS ved alle niveauer i Brigaden – hellere flere end smartere. BDE mistede mindst 4 TUAS og 5 MUAS, på dette angreb alene.

  • C-UAS. LV-BT kan ikke dække alle DEL ifht UAS. LV kan anvendes mod TUAS, men FJ MUAS går ubekæmpet hvis ikke DEL har egne midler.

  • Anvendelse af jordrobotter bør undersøges nærmere – der ses værdi, ifht første føling, samt evne til at afsøge større område.

  • Tanken om at OPKENH og manøvrer-grupper kan komme uset/uskadt igennem FJ opstilling skal undersøges nærmere – det vurderes ikke muligt pba dette spil.

  • Anvendelsen af dedikerede vildledningsenheder der, i alle spektra, kan binde FJ ISR og evt fires skal undersøges nærmere.


Formål:

Der wargames mhp. at få nuance på koncepterne og finde styrker og svagheder herved.


Mål:

En liste over konklusioner der kvalificerer eller diskvalificerer elementerne i koncepterne.


Metode.

Der gennemføres et offensivt wargame mod en russisk MR BTN(+) i forsvar,

Der gennemføres et defensivt wargame mod en russisk division i angreb (kan justeres jf terræn størrelse)

Der gennemføres et meeting engangement wargame mod et russisk MR Regiment(+)


Forudsætninger:

De tre koncepters organisationer sammenlægges, hvor der er forskel skabes bataljoner jf de enkelte koncepter.


Svagheder og styrker ved wargaming:

Wargaming giver ikke det fulde billede – slet ikke når det er et solo-spil, hvor man spiller mod sig selv. Ligeledes er det valgte spil notorisk svagt på ingeniør og særligt logistikområdet.


Wargamet indsætter brigaden i sin helhed, hvorfor hver gang der tages tab, så er det en deling der tabes -dette betyder at kapaciteter og organiseringer der er under KMP niveau meget dårligt repræsenteres i dette spil.


Det spillet kan, som analyse oven i hovedet ikke kan, er at se enhederne på brættet, forholde sig til fjendens handlinger, egne tab med videre. Særligt ISR og Fires udfordringerne simuleres godt.


En videreudvikling af spillet ville kunne give et tydeligere billede på under KMP-niveau.


Tørre tal:

1.BDE tab:

5x OPKDEL

3x PNINFKMP

1X KVGDEL

1x LV DEL

4x TUAS

5X MUAS


Erfaringer og læringer ifht Innovation Challenge indlæggene.

IC 1. Decoys: Der blev ikke anvendt vildledning ved artilleribatterierne eller morterdelingerne, men relevansen herfor er tydelig, da kontra-batteriskydninger kommer hurtigt (når du er inden for rækkevidde af FJ kanoner.) Vildledning blev derimod anvendt ved en af manøvrer-grupperne, hvilket flere gange bandt FJ TUAS og en OPKDEL.


IC 2. Rummet. Brigaden anvendte Rum-sensorer til at starte på, men var uheldige med terninge-slaget. Der er ingen tvivl om at den SA rummet vil give, vil betyde at ISR-BTN ville kunne fokusere sin indhentning meget bedre og herigennem strukturere targeting mod FJ HVT.


IC 3. ISR og SHAPING. Store dele af IC 3. foregår på KMP og lavere, hvorfor de vil blive undersøgt nærmere i næste spil, hvor der fokuseres på BTN og ned.


OPK DEL og én af manøvrer-grupperne anvendte robotter i stort omfang, hvilket gjorde at disse tog de indledningsvise tab og FJ erkendtes, så de kunne bekæmpes med artilleri og loitre munitions.


Anvendelsen af loitering Munitions skal undersøges nærmere.


IC 4. Shaping as decisive: Manøver-gruppe-tanken blev afprøvet, men ikke ned til delingsniveauet som beskrevet i konceptet. Generelt havde opklaringsdelingerne svært ved at trænge igennem FJ sammenhængende forsvar, hvorfor hele tanken om dybe opklaringsled skal undersøges nærmere – særligt led der ikke kan kæmpe sig igennem.


Koncepten fokuserer på asymmetri og en analyse af modstanderen. Det er min umiddelbare opfattelse at tankerne er rigtige, men ikke til Brigade niveauet.

Shaping as decisive er en hel valid tanke til Korps og Divisions niveauerne, men spillet viste, at brigaden ikke kunne shape MR (BMP)KMP i forberedte kamstillinger støttet af KVGESK tilstrækkeligt til at kunne omgå eller let nedkæmpe disse med kampenhederne. Close-kampen blev dyr og blodig, særligt da brigadens enheder efter første føling havde afsløret sig selv og derfor blev udsat for hele modstanderes regiments artilleri kapacitet.


Fjenden anvendte unmanned ground sensors, som gav en god forståelse for hvor UAS efterfølgende skulle indsættes for at stedfæste mål.


Targeting blev vanskeliggjort af fjendens store LV-kapacitet. Dette medførte at targeting ikke var særligt prioriteret eller planlagt – når mål erkendtes blev de beskudt med artilleri med det samme, for at udnytte de korte vinduer med indsigt. Dette medførte et konstant træk på artilleri, hvilket igen afslørede artilleriets stillinger og udsatte dem for risikoen for kontra-batteriskydning. De medvirkende russere havde ikke rækkevidde på egne systemer – eller forståelsen for at trække artilleriet med frem, hvorfor brigadens afdeling denne gang overlevede.


IC 5. Brigaden forstærket med robotter: Brigaden indsatte tre manøvrer-grupper, sammensat som beskrevet i landmilitært udviklingsforums forståelse af organisationen.

Rummet, der blev angrebet i, var doktrinært korrekt 7KM i bredden – hvilket er alt for snævert til at fremføre kampbataljoner eller manøvrer-grupper uset.


Manøvrer-gruppe ideen kræver langt længere og bredere afstande til at udnytte terrænets skjulende egenskaber til at komme tæt på, eller i dybden af modstanderens opstilling.


Den omfattende brug af robotter på tværs af brigadens kampunderafdelinger og delinger blev ikke simuleret særligt godt i dette spil.


Anvendelsen af panserværns enheder, loitering munitions og langtrækkende NLOS panserværns missiler skal undersøges nærmere.


C-UAS på delingsniveauet er vigtigt! Det kan ikke forventes at de kan nedskyde FJ TUAS, men til nedskydning af BTN-UAS og lavere er det en nødvendighed.


IC 6. Vedligeholdelsestjeneste. Konceptet og ideerne kunne ikke afprøves i denne wargaming.


IC 7. Førings koncept. Brigadens føringsinstallationer er under konstant bevægelse under angreb, hvorfor den stationære løsning for forslås ikke ses praktisk. Dette skal undersøges nærmere ifm defensiv wargame.


Runde for runde

1/ 423 MR gennemfører bevægeligt forsvar (henholdende kamp) fra NOWE DOLNO til SOPOTY mhp at nedslide 1. BDE og bringe den til standsning i IKO om LUKLYL. (Vi er i NE Polen. SW for Kaliningrad)
2/ BDE har valgt at task organisere sig med tre manøvrer- grupper (MG) og en klassisk kampbataljon som reserve. MG er lige vel tæt på opklaringseskadronen, som må se at få lidt fart på3/ BDE trækker på de danske overvågningssatellitter for at få overblik. Men desværre er der overskyet så billedet er uklart. Den enlige hollandske F35 der tilfældigvis kom forbi, afslørede BTN værdi om passet SE for søen og BTN om PASLEK. De efterfølgende UAS-missioner resulterede i succesfuld nedkæmpelse af et russisk BTN FCP i PASLEK, og en SHORAD. OPKESK kørte frontalt ind i FJ OPK. Begge trak sig, mens Bornholmerne gav del fuld gas med DIVART med nedkæmpelsen af FJ OPKDEL til følge. Russerne venter til Brigaden kommer ind i det første IKO før de åbner ild4/ Det koster ISR-enheder at angribe. Russerne fik skudt to af BDE TUAS ned før de så noget, og OPKESK er nu nede på én DEL. 1. BDE nappede lidt af russernes luftværn, da de skød på UAS... Men luftværn har de meget af...5/ 3. Runde blev også dyr. Det er som om enhederne smelter væk, jo tættere på hinanden vi kommer. Endnu ikke på kampvogns-skudhold. Hold fast hvor får vi brug for mange droner på alle niveauer.6/ Der begynder at tegne sig et billede af fjendens opstilling. DIVART shaper som blev de betalt for det i dybden og bataljonerne er snart på skudhold. Opklaringsdelingernes robotter gør det de skal - bliver ødelagt frem for de bemandede køretøjer7/ Momentum! Hurra!! Det nordlige MG's OPKDEL kørte lige ind i den russiske regimentschefs FCP... Delingen blev nedkæmpet i den efterfølgende ildkamp, men FCP blev også taget ud af DIVART med PGM.... Tror vi snart kommer til den del hvor MR KMP i feltbefæstede stillinger, støttet af T90 skal i kamp... Afgørelsen nærmer sig!... Vi har for øvrigt mistet mere end 4 TUAS og mindst lige så mange BTN-UAS...8/ Hurra!!!! Fjenden i passet er nedkæmpet og de sidste trak sig tilbage. Men det var dyrt. Kampen mod de nedgravede BMP og kampvogne kostede tre PNINFKMP - mest til russernes voldsomme artilleri, der kom lige efter at to sværme af loitering munitions ødelagde de sidste BMP og T90.9/ Jeg stopper spillet her - efter 4 timer. Jeg kan konkludere at vi skal se nærmere på manøvre-gruppe tanken og at vi skal have FMI sendt i byen efter mange UAS....148 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page