top of page
1.jpg

Om Landmilitært Udviklingsforum

Velkommen

Landmilitært Udviklings Forum (LUF) er en direkte videreføring af FO TRADOC Infogruppe på Facebook.

Formålet med forummet er at fremme viden og diskussion om landmilitære emner og i særliggrad udviklingen af Hærens og dennes kapaciteter, i en tid hvor udviklingen går stærkere end nogensinde før, og hvor Hærens udviklingsorganisation er mindre en nogensinde før.

Forummet er et civilt initiativ, som ikke er underlagt forsvaret. Forummet ønsker at fremme fri, åben divergent og innovativ tankegang. Derfor er dialogen ustyret og semi-kaotisk, hvor alle, uanset rang og status frit kan ytre sin mening uden frygt for ansættelsesmæssige konsekvenser. Derfor er forummet åbent for alle med interesse i udviklingen af danske landstyrker - med undtagelse af fjendtligtsindede entiteter. 

Omgangstonen er fri, åben og ærlig, men aldrig personlig. Vi går efter bolden og ikke spilleren!

LUF's primære kommunikationsplatform er Facebookgruppe. Denne understøttes af hjemmesiden, hvor landmilitært orienterede artikler kan deles og findes. 

Landmilitært Udviklings Forum er også overlægger for Fight Club Denmark - hvis formål er at give officerer, befalingsmænd og soldater muligheden for at kæmpe "Bloodless battles" før de sendes i kamp. Fight Club Denmark er i samarbejde med UK Fight Club, og vil foranstalte aktiviteter i samarbejder hermed, samt egne aktiviteter og konkurrencer. 

bottom of page