top of page

Innovation Hub

Innovation Challenge.
Robotter i Brigaden 35

Kom med forslag til hvordan robotter vil spille en rolle i brigaden i 2035

IC2.png

Udfordringen!

I perioden 5. December til 8. Januar afholdes Innovation Challenge med følgende udfordring:

Hvordan anvender 1 Brigade robotter i fremtiden?

Giv dit bud på hvordan brigaden og dens enheder anvender robotter til at løse sine opgaver på fremtidens kampplads i 2035.

 

Tag udgangpunkt i nedenstående scenarie.

Du kan fokusere på alt fra gruppe til bataljonsniveauet, eller den våbenart du har lyst til.

 

Dit indlæg skal indeholde:

 1. Organisationsskema der viser hvor og hvilke robotter enheden indeholder

 2. Indsættelseskonceptet for enheden. hvorfor er den organiseret som den er – hvordan vinder enheden i kamp

 3. Grov manøvreide for enhedens del af brigadens kamp.

Vi skal have dit forslag ikke senere end søndag den 31 december til midnat.

Formatet er frit – men skal være let forståeligt. Det skal kunne testes i et wargame.

Send dit forslag til Kontakt@landmilitaer.dk

Scenariet for udfordringen

Brug dette scenarie for udgangspunkt og ramme for dit forslag

image.png
image.png

Rammerne for denne udfordring

Vi skal have forslag ikke senere end søndag 31. december til midnat.

Formatet er frit – men skal være let forståeligt. Det skal kunne testes i et wargame.

 

Forslag skal sendes til kontakt@landmilitaer.dk

 

Proces

Når vi har modtaget alle indlæg, vil en udvalgt flok fra Landmilitært Udviklingsforum se dem igennem og vurderer dem. De mest innovative løsninger vil efterfølgende blive wargamet, og herved testet for validitet.

Landmilitært Udviklingsforum vil lave en rapport, hvor forslagene beskrives og ses i sammenhæng. Denne rapport afleveres til Hærens ledelse og offentliggøres på Landmilitært udviklingsforums hjemmeside

 

Hvem kan deltage?

Vi inviterer alle der har et forslag til at komme med det. Du kan være militærprofessionel, komme fra forsvarsindustrien eller et af vores universiteter med indsigt i emner som vi militære ikke kender. Du kan være historiker eller bare entusiast – ALLE må deltage.

 

Formålet:

Formålet er at give Forsvarets udviklere og Hæren inspiration til innovative og alternative løsninger på de problemer som brigaden vil stå overfor i fremtiden.

 

Målet

Målet er at Landmilitært Udviklingsforum kan aflevere en rapport med de bedste løsninger på taktiske problemer i fremtiden. Løsninger, der er afprøvet i wargaming og derved valideret ud over en sagsbehandlers analyser på papir.

 

Hvorfor laver Landmilitært udviklingsforum en Innovation Challenge på et område som Forsvaret bør håndtere?

Forsvaret skar kraftigt ned på sin evne til at udvikle komplekse organisationer da vi gik ind i nuværende forsvarsforlig i 2018. Det betyder at Forsvaret har svært ved at finde ressourcerne til at skabe den nødvendige innovation og udvikling, der er behov for når brigaden skal udvikles på længere sigt.

Landmilitært Udviklingsforum indeholder al den viden der skal til for at komme med innovative og realistiske løsninger – Vi vil gerne hjælpe Hæren – fordi vi ER Hæren.

 

Hvem er Landmilitært udviklingsforum?

Landmilitært udviklingsforum er en samling tjenestegørende-, reserve- hjemmeværns- og pensionerede-officerer, befalingsmænd og soldater der alle brænder for at diskutere og følge hærens udvikling. Vi har alle fra de højeste generaler til de yngste soldater i forummet, samt interesserede fra forsvarsindustrien, universiteterne med flere. Denne samling af mennesker besidder en særlig mulighed for at skabe innovative løsninger til fremtidens problemer.

Uddybende spørgsmål kan stilles på kontakt@landmilitaer.dk

Hvad er en brigade?

En brigade består normalt af tre til fem bataljoner og omfatter mellem 3.500 og 5.000 soldater. Brigaden betegnes ofte som en troppeenhed. Det er den mindste enhed, som indeholder elementer af forskellige våbenarter, kamptropper såsom infanteri og kampvogneartilleri, ingeniørtropper, forsyningstropper osv., og det er den mindste enhed, som på egen hånd kan udføre operationer af flere dages varighed.

Der er imellem 4500 og 7500 soldater i en normal kampbrigade

 

1. Brigade består i dag af:

 

 • 1. Føringstøttebataljon Føringsstøtteregimentet

 • I/LG panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

 • I/GHR panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet

 • II/JDR panserinfanteribataljon, Jydske Dragonregiment

 • 1. ISR-bataljon Efterretningsregimentet incl en opklaringseskadron fra III/GHR

 • 1. Artilleriafdeling Danske Artilleriregiment

 • 1. Panseringeniørbataljon Ingeniørregimentet

 • 1. Logistiskbataljon Trænregimentet

 • 1. MPKMP Trænregimentet

 

11D37276.jpg
rcvl.jpg

Hvad er en robot?

En robot er indgår under betegnelsen "Robotic and autonomus systems" (RAS).

En robot er et ubemandet system, der anvender forskellige grader af autonomi til at løse sin opgave.

Robotter kan være alt fra 100% fjernstyrede til 100% autonome.

 

Autonomi betyder at robotten selv kan tage de beslutninger der skal til for at løse den givne opgave.

 

opgaven kan være alt fra navigation på kamppladsen, identifikation af fjender og fjender, nedkæmpelse med våben eller en række lignende opgaver.

 

Robotter kan være afhængige af radioforbindelser til operatøren til fx kontrol af robotten og hjemsendelse af data, men autonome robotter kan være uden forbindelse i kortere og længere perioder. 

bottom of page