top of page

Innovation Hub

Innovation Challenge.
1. Brigade anno 2043

Vær med til at give input til udviklingen af Danmarks fremtidige landmilitære bidrag til NATO!

Hvor langt er vi?

Vi har modtaget 8 indlæg.

læs den indledningsvise rapport her: 

Læs oplæggene her:

IC 1. Vildledning og decoys

IC 2. Brug af rummet

IC 3. Brigade koncept - ISR og Fires

IC 4. Brigade koncept - Shaping as Decisive

IC 5. Brigade koncept -

Brigaden forstærket med robotter

IC 6. Vedligeholdelse i brigaden

IC 7. Brigadens føringskoncept

IC 8. Ubemandede Jordsensorer

Rapport for wargame 1.

Rapport fra Wargame 2.

Rapport fra wargame 3.

Afsluttende rapport.

image.png
LIH 1 BDE.png

Udfordringen til DIG!

I perioden 1. juni til 1. August afholdes Innovation Challenge med følgende udfordring:

Hvordan skal 1. brigade kæmpe og vinde på fremtidens kampplads?

Giv dit bud på hvordan brigaden og dens enheder er organiseret og udrustet, samt hvordan den kæmper på kamppladsen.

Du kan vælge at fokusere på hele brigaden, eller på enkelte nicher.

Vi skal have dit forslag ikke senere end lørdag 1. juli til midnat.

Formatet er frit – men let forståeligt. Det skal kunne testes i et wargame.

Send dit forslag til Kontakt@landmilitaer.dk

Fremtidens kampplads 2043

Brug denne beskrivelse af fremtidens kampplads for udgangspunkt og ramme for dit forslag

image.png
image.png

Rammerne for denne udfordring

Vi skal have forslag ikke senere end lørdag 1. juli til midnat.

Formatet er frit – men let forståeligt. Det skal kunne testes i et wargame.

 

Forslag skal sendes til kontakt@landmilitaer.dk

 

Proces

Når vi har modtaget alle indlæg, vil en udvalgt flok fra Landmilitært Udviklingsforum se dem igennem og vurderer dem. De mest innovative løsninger vil efterfølgende blive wargamet, og herved testet for validitet.

Landmilitært Udviklingsforum vil lave en rapport, hvor forslagene beskrives og ses i sammenhæng. Denne rapport afleveres til Hærens ledelse og offentliggøres på Landmilitært udviklingsforums hjemmeside

 

Hvem kan deltage?

Vi inviterer alle der har et forslag til at komme med det. Du kan være militærprofessionel, komme fra forsvarsindustrien eller et af vores universiteter med indsigt i emner som vi militære ikke kender. Du kan være historiker eller bare entusiast – ALLE må deltage.

 

Formålet:

Formålet er at give Forsvarets udviklere og Hæren inspiration til innovative og alternative løsninger på de problemer som brigaden vil stå overfor i fremtiden.

 

Målet

Målet er at Landmilitært Udviklingsforum kan aflevere en rapport med de bedste løsninger på taktiske problemer i fremtiden. Løsninger, der er afprøvet i wargaming og derved valideret ud over en sagsbehandlers analyser på papir.

 

Hvorfor laver Landmilitært udviklingsforum en Innovation Challenge på et område som Forsvaret bør håndtere?

Forsvaret skar kraftigt ned på sin evne til at udvikle komplekse organisationer da vi gik ind i nuværende forsvarsforlig i 2018. Det betyder at Forsvaret har svært ved at finde ressourcerne til at skabe den nødvendige innovation og udvikling, der er behov for når brigaden skal udvikles på længere sigt.

Landmilitært Udviklingsforum indeholder al den viden der skal til for at komme med innovative og realistiske løsninger – Vi vil gerne hjælpe Hæren – fordi vi ER Hæren.

 

Hvem er Landmilitært udviklingsforum?

Landmilitært udviklingsforum er en samling tjenestegørende-, reserve- hjemmeværns- og pensionerede-officerer, befalingsmænd og soldater der alle brænder for at diskutere og følge hærens udvikling. Vi har alle fra de højeste generaler til de yngste soldater i forummet, samt interesserede fra forsvarsindustrien, universiteterne med flere. Denne samling af mennesker besidder en særlig mulighed for at skabe innovative løsninger til fremtidens problemer.

Uddybende spørgsmål kan stilles på kontakt@landmilitaer.dk

Hvad er en brigade?

En brigade består normalt af tre til fem bataljoner og omfatter mellem 3.500 og 5.000 soldater. Brigaden betegnes ofte som en troppeenhed. Det er den mindste enhed, som indeholder elementer af forskellige våbenarter, kamptropper såsom infanteri og kampvogneartilleri, ingeniørtropper, forsyningstropper osv., og det er den mindste enhed, som på egen hånd kan udføre operationer af flere dages varighed.

Der er imellem 4500 og 7500 soldater i en normal kampbrigade

 

1. Brigade består i dag af:

 

 • 1. Føringstøttebataljon Føringsstøtteregimentet

 • I/LG panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

 • I/GHR panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet

 • II/JDR panserinfanteribataljon, Jydske Dragonregiment

 • 1. ISR-bataljon Efterretningsregimentet incl en opklaringseskadron fra III/GHR

 • 1. Artilleriafdeling Danske Artilleriregiment

 • 1. Panseringeniørbataljon Ingeniørregimentet

 • 1. Logistiskbataljon Trænregimentet

 • 1. MPKMP Trænregimentet

 

11D37276.jpg
rcvl.jpg

Ideer til forslag

Herunder følger en række spørgsmål som man kan tage udgangspunkt i. 

Du er velkommen til selv at definere dit spørgsmål.

Brigaden som helhed:

 • Hvordan manøvrerer brigaden på en kampplads hvor den har svært ved at gemme sig og fjenden har langtrækkende præcisionsvåben?

Kampbataljonen:

 • Hvordan ser fremtidens kampbataljon ud, hvis den skal operere mere selvstændigt over længere afstande?

Teknologi:

 • hvordan skaber brigaden kampkraft og effekt med ubemandede systemer?

Organisation:

 • Hvordan ser fremtidens Transportkompagni ud?

Doktrin:

 • Hvordan indhenter fremtiden brigade efterretninger i en verden fuld af civile sensorer på internettet?

bottom of page