top of page

Folk og Sikkerhed - Forsvarsrapporten

Folk og sikkerhed udgav den 23 maj en rapport, hvor de kommer med militære anbefalinger til udviklingen af Forsvaret.

Rapporten er deres forsøg på at få sparket gang i den slumrende debat om Forsvaret.
Rapporten, som du finder nedenfor er skrevet af pensionerede officerer og andre videns personer inden for feltet.


På deres hjemmeside, kan du læse nedenstående introduktion til rapporten, som blev debatteret efterfølgende i Facebook gruppen


Folk & Sikkerhed har netop udgivet “Forsvarsrapporten 2023”, der er foreningens oplæg til det kommende forsvarsforlig.Bemærk at rapporten sættes op grafisk på et efterfølgende tidspunkt. Grundet regeringens forventede oplæg i denne uge var det prioriteret, at få forsvarsrapporten distribueret på bekostning af den grafiske opsætning.


GRUNDLAGET FOR DET KOMMENDE FORSVARSFORLIG

Det eneste officielle oplæg til Danmarks fremtidige sikkerheds- og forsvarspolitik er rapporten fra Den sikkerhedspolitiske analysegruppe under ledelse af ambassadør Michael Zilmer-Johns fra september 2022 – ”Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035” (”Zilmer-Johns rapporten”).

Zilmer-Johns rapporten indeholder en række væsentlige overordnede rammesættende betragtninger og anbefalinger. Rapporten er imidlertid ikke tilstrækkelig som grundlag for et konkret og fyldestgørende oplæg til de politiske drøftelser om et nyt forsvarsforlig.

Dertil mangler rapporten analyser på en lang række områder, herunder opgaver, organisation, kapaciteter, herunder personel og materiel. Særligt mangler en grundig analyse særligt af dansk forsvars faktiske kapaciteter og tilstand samt forventede fremtidige opgaver, som er – eller bør være – dimensionerende for det fremtidige danske forsvar.

Folk & Sikkerhed anser det civile beredskab og det militære forsvar som to sider af samme mønt. Derfor indgår det civile beredskab som en integreret del af denne rapport.

Hvis Zilmer-Johns rapporten er det eneste officielle grundlag for det kommende forsvarsforlig, er der sandsynlighed for, at forliget vil blive til på et grundlag, der ikke er kendt for offentligheden, og uden tilstrækkelig offentlig debat.

Der er et påtrængende behov for en kvalificeret offentlig debat forud for indgåelse af det kommende forsvarsforlig. Det er helt afgørende for, at vi får et forsvarligt og forklarligt dansk forsvar.


FORSVARSRAPPORTENS INDHOLD

Forsvarsrapporten er Folk & Sikkerheds bidrag til debatten om det kommende forsvarsforlig. Rapporten er skrevet, så den både kan anvendes direkte på det politiske niveau og som grundlag for debat i medier og blandt befolkningen.

I overensstemmelse med Folk & Sikkerheds mission, vision, formål og værdier er Forsvarsrapporten centreret om de overordnede retningslinjer – ”pejlemærker” – for Danmarks fremtidige forsvar. Rapporten rummer imidlertid også helt konkrete anbefalinger til indholdet af det kommende forsvarsforlig. Rapporten kan derfor både anvendes som grundlag for en generel debat om Danmarks forsvarspolitik og forsvar, og som grundlag for en meget konkret debat omkring det kommende forsvarsforlig.

Forsvarsrapporten omfatter ikke alle de emner, der bør adresseres i det kommende forsvarsforlig, men koncentrerer sig om udvalgte områder – den sikkerhedsmæssige situation, status for Danmarks forsvar, nuværende og forventede fremtidige opgaver, personel og materiel. Det er de områder, som bør være de væsentligste komponenter i forsvarsforliget. Herudover indeholder rapporten nogle særlige afsnit som vi ser for de mest væsentlige i forhold til det kommende forsvarsforlig samt efterfølgende drøftelser om beredskabet.

Under udarbejdelsen af Forsvarsrapporten har Folk & Sikkerhed inddraget organisationer, personer m.v. – nuværende og tidligere tjenstgørende i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet soldaterforeninger, personelorganisationer, forsvars- og sikkerhedspolitiske teoretikere og flere.

Folk & Sikkerhed er taknemmelig for bidragene, der alle er indgået i Folk & Sikkerheds overvejelser i forbindelse med Forsvarsrapporten. Rapporten er imidlertid Folk & Sikkerheds, og det er alene Folk & Sikkerhed, der er ansvarlig for rapportens indhold.

Vi ser frem til, at den interesse, vi har oplevet med udarbejdelsen af Forsvarsrapporten, vil blive reflekteret i den nødvendige debat om forsvaret og det civile beredskabs fremtid.


OPLÆG TIL FORSVARSDEBAT

Forsvarsrapporten vil blive distribueret til Folketingets Forsvarsudvalg, Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabets øverste ledelser, indgå i vores samtaler med samarbejde med nordiske og andre internationale forsvarsorganisationer og myndigheder samt forsvarsindustrien. Offentliggørelsen af Forsvarsrapporten vil blive fulgt op med blandt andet debatmøder, foretræde for Folketingets Forsvarsudvalg, m.v.


OM FOLK & SIKKERHED

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation, og arbejder for at Danmark til stadighed har et robust samfund.

Folk & Sikkerhed har derfor en væsentlig forpligtelse til at sørge for, at forholdene omkring Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabet, Politiet og dele af den civile sektor af betydning for samfundets robusthed løbende bliver sat på dagsordenen – både i offentligheden og blandt politikerne.

Folk & Sikkerhed går tilbage til 1975, og repræsenterer ca. 70.000 medlemmer igennem såvel individuelle medlemmer som medlemsorganisationer.


God læselyst og debat!

7 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Σχόλια


bottom of page