top of page

IC 6. Taktisk vedligeholdelsestjeneste i BrigadenBaggrund

Nuværende koncept/doktrin for vedligeholdelsestjeneste har et vedligeholdelseskompagni, som består af samlet 2 og 3 echelon-kapacitet, driftselement (et fagligt operationscenter), en kommandodeling, og en reservedelsdeling. Samlet ca. 300 mand. Brigadens koncept er, at kompagniet er samlet i et til to områder, hvorfra de kan udføre alt fra standardeftersyn til større reparationer, som i hjemlig struktur ville være 4 Echelon/specialværkstedsniveau. Herfra kan udsendes ”lette reparationshold”, som dog aldrig er blevet dimensioneret eller beskrevet i dybden.


Opdelingen bærer præg af ”mand i gården”, og virker ikke til at have taktisk eller praktisk sammenhæng. F.eks. er mekanikerne opdelt i funktionsdelinger (lastvognsdeling, EMEK etc.) og ikke ift. det primære støttegrundlag (artilleriafdelingen, ingeniørbataljon o.lign). Kompagniet er grænsende til stationært, og har hverken materiel eller føringskoncept til at understøtte en indsættelse. Konceptet hviler på teltløsninger, hvor der skal lægges køreplader til fast underlagt, opstilles lifte og meget andet tidskrævende materiel.


Jeg angiver et ca. antal mekanikere, hvor tallet hviler på drøftelser ifm. udarbejdelsen af udviklingsnotatet for brigadens vedligeholdelses- og bjærgningstjeneste fra 2021. De skal naturligvis tilpasse udviklingen af brigaden, men giver en indikator af fordelingen.


Fremtidens mulige opbygning og fordeling

Den taktiske vedligeholdelsestjeneste dimensioneres databaseret. Planlægningsværktøjerne ift nedslidningsfaktorer i forskellige indsættelsesformer opdateres p.b.a. erfaringer fra Ukraine.


Dvs der ligger et beregningsgrundlag for materielnedslidningen (ødelagt, kan repareres ved længerevarende reparation (fabrik), kan repareres ved lang reparation (24 timer +), mellemlang reparation (12-24 timer), kort tid (4 til 12 timer), kan bringes i krigsbrugbar stand (under fire timer). Største nedslidning lægges til grund for dimensionering, og giver således et planlægningsparameter på antallet af daglige reparationer på materieltype.


SAP kan hjælpe med hvilke typer ”standardreparationer”, der kan udføres inden for de givne tidshorisonter. Ud fra disse data, kan reservedelspakning dimensioneres tilsvarende.


Jeg forholder mig ikke til forebyggende vedligeholdelsestjeneste i denne kontekst, hvor jeg belyser brigaden indsat til kamp.

Ud fra denne beregning dimensioneres den taktisk vedligeholdelsestjenste i:


1 echelon ved underafdelingen/bataljonen. De laver simpel triagering/diagnosticering jf ovenstående, battle-damage repair, reparationer med primært ”line replaceable units” (altså udskiftning af moduler), nød-procedurer ift f.eks. systemoverride af computere o.lign.

1 echelon er dimensioneret efter enhedens sammensætning og indsættelsesmønster. F.eks.har luftværnsbatteriet fordelt 1 echelon på deres systemer, med en systemteknikere i stedet for en central echelon.

Der gennemføres fagligt arbejde i henhold til den taktiske situation, men bør ikke overstige f.eks. en times arbejde.


Kan 1 echelon ikke bringe materiellet i krigsbrugbar stand, ødelægges det på stedet, efterlades og markeres eller bjærges tilbage til næste led.


Resten er centralt styret (brigadens vedligeholdelseskompagni):


Udrykkehold/triageringshold, bestående af en taktisk fører, en driftsmand (der kan lave dybere triagering) og en reservedelsekspedient, der kan kvalificere om reservedelene er til rådighed. Disse placeres ved materielsamlepunkter og vurderer materiellet ift. skaden, reparationsbehov, tiden der vurderes skal bruges, og ikke mindst reservedelsrådighed. Herefter sendes materiellet dertil, hvor det vurderes at kunne bringes i krigsbrugbar stand hh. evakueres til gendannelse, sammen med et varsel til faciliteten/leddet og KMP ledelsen – ligesom sanitetskæden.


Fremskudte vedligeholdelsesled, som tilpasses den taktiske situation – f.eks. sammensættes til bataljonens materiel, inklusive reservedele og reservedelsekspedienter.

(f.eks. en PNINFBTN, inklusiv tildelte enablers såsom Luftværn, CIS o.a.). De fremskudte led foretager reparationer mv. som kan overstås på en til to timer. Reservedele er taktisk pakket til områdestøtten. Leddet er mobilt, og klarer sig vha. f.eks. mobil værkstedsflatracks eller lign. Leddet har samme beredskab som den/de bataljoner, det støtter.


3 echelonsledet, som er fordelt på to områder bagerst i brigadens rum. Her er drifts-hovedkvarteret, og her styres reservedelsforsyningstjenesten fra. Her foregår tillige vedligehold af op til 4 timers varighed. Reservedele er taktisk pakket, og leddet er mobilt.


Samlet består brigadens vedligeholdelseskompagni (dvs. uden 1 ech) af ca 120 mekanikere/teknikere, hertil et antal reservedelsekspedienter, transport og taktiske førere.

Vedligeholdelseskompagniet er mobilt, og kan flytte sig selv af én omgang. Der medbringes udstyr og materiel til battle damage repair, og er udpræget brug af hurtigt fremstillet, men måske knap så holdbare komponenter (3D print o.lign.). Materiel kan sendes tilbage til enhederne med varierende begrænsninger, i hh til den taktiske situation.

Kompagniledelsen skal forholde sig til nuværende og kommende taktisk situation, og tilsikre at de fremskudte led er dimensioneret og placeret rigtigt. De har tillige rådgivning af BTN/BDECH ift. faglige begrænsninger og muligheder, og er en væsentlig del af vurderingen af materielrådighedsgraden som del af vurderingen af ”combat effectiveness”.

Her holdes overblik over placering af materiel, som sikrer at f.eks. et fremskudt led ikke ”oversvømmes” og dermed bindes.


Uden for brigadens rum ligger den største vedligeholdelsesfacilitet. Den skal ligge uden for fjendtlig primær våbenvirkning, og bør stadig have spredning for øje. Her foregår det mere tidskrævende eller komplekse vedligehold – dvs. over 4 timer. Faciliteten kan være samlet eller opdelt, men har fast underlag og skal kunne virke fra samme lokation i længere tid.

Her vurderes ca 180 mekanikere, samt størstedelen af reservedelspakningen. Store dele af reservedelspakken kan være teknisk pakket eller oplagt i forbindelse med faciliteten.


Kan materiellet ikke gendannes inden for f.eks. 24 timer, evakueres det yderligere tilbage mhp hjemlig/fabriksmæssig udbedring.


Indsættes brigaden i STABOPS eller lign. kampløse indsættelsesformer, kan dele af bagvedlæggende led trækkes frem og/eller ko-lokeres i henhold til situationen, idet gennemførelsen af vedligehold er afhængig af mekanikerens kompetencer, evt. specialudstyr/faciliteter, værktøj og selvfølgelig reservedele til rådighed.


Ovenstående vil give en fokuseret og mobil vedligeholdelsestjeneste. Forudsætningen er en markant styring af reservedele og materiellets vandring i kæden. Desuden kræves at føreren (efter situation, men principielt ned til DF) tillades at acceptere materiel med markante begrænsninger – f.eks. at et køretøj ikke længere er CBRN-tæt, fordi et kabel bliver boret ud igennem siden af førerhuset for at kunne erstatte en bortsprængt antenne, eller at der er manøvremæssige begrænsninger på f.eks .3D-printede drivhjul (hastighed, krængning eller lign).

67 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page