top of page

IC 8. Ubemandede jordsensorer

Introduktion:

Det konstante skiftende landskab inden for krigsførelse kræver konstant innovation for at opnå en taktisk fordel. Blandt de fremvoksende teknologier er Unattended Ground Sensors (UGS) klar til at revolutionere fremtidens slagmark. Disse kompakte, autonome sensor-systemer giver vedvarende overvågning, indhentning af efterretninger og situational awareness, hvilket gør det muligt for militære enheder at operere mere effektivt. Deres evne til at levere vedvarende overvågning, varsler, målidentifikation og integration med C2-systemer vil markant forbedre militære operationer på alle niveauer.


Med udviklingen af vores UGS ”the rock” mener vi at have fundet en teknologi der kan opfyldet kravet omkring holdbarhed, yderst begrænset uddannelsestid for brugeren og en operationslevetid for systemet der vil holde flere forsvarsforlig.


Vedvarende overvågning og indhentning af efterretninger:

UGS tilbyder en betydelig fordel ved at give vedvarende overvågningskapacitet på kamppladsen. Disse sensor-systemer, der typisk er skjulte eller begravet, er designet til autonomt at registrere og overvåge forskellige miljøfaktorer som bevægelse, vibrationer, lyd, temperatur og elektromagnetiske signaturer. Ved at indsamle data kontinuerligt i længere perioder kan UGS levere værdifulde efterretninger om modstanderens aktiviteter, mønstre og potentielle trusler. Disse oplysninger øger situational awareness og giver fører på alle niveauer mulighed for at træffe velinformerede beslutninger i realtid og øge mission command.


Force Protection og varsel:

UGS spiller en afgørende rolle i systemer til Force Protection og varsler på kamppladsen. Ved at placere disse sensorer strategisk i terrænet kan enhederne skabe et omfattende netværk, der registrerer og advarer om potentielle trusler som f.eks. fjendtlige bevægelser eller nærliggende køretøjer. Denne kapacitet til at varsle, giver enhederne og føreren kritisk tid til at reagere, besætte nøgleterræn eller iværksætte evt. reserver. Varslerne fra UGS vil give førere et unikt input til deres decision-overlays og de ville kunne tildele enhederne ressourcer rettidigt.Scenarie ”Force Protection”:

Kresten stikker hovedet ind i den slidte Piranha – ”Chef, melding fra ISR-BTN - vores UGS-perimeter har detekteret dele af en OPKESK der søger mod vores nuværende stilling – Der er iværksat en SWAM af angrebsdroner, Vi forventer at skulle rykke til næste BSO indenfor 6 timer”


Målidentifikation og præcisionsangreb:

UGS vil bidrage til præcis målidentifikation, hvilket muliggør mere effektiv og effektiv bekæmpelse af modstanderen. Ved at nøjagtigt registrere og spore fjendtlige bevægelser kan UGS give målinformation i realtid til artillerienheder, fly, kamphelikoptere eller UAS. Disse data muliggør mere præcise og målrettede angreb, hvilket reducerer risikoen for utilsigtet skade og maksimerer effektiviteten af militære operationer.


Kamp i en urbaniseret fremtid og stabiliseringsoperationer:

UGS har et stort potentiale inden for bykamp og stabiliserings operationer. Den komplekse og uforudsigelige karakter af urbane miljøer udgør betydelige udfordringer for enheder på alle niveauer. UGS kan anvendes til at overvåge nøgleterræn som gader, gyder eller bygninger, hvilket muliggør erkendelse af skjulte trusler, snigskytter eller IED'er. Disse uvurderlige oplysninger kan lette effektiv planlægning, efterretningsbilledet, reducere risici for soldater og bidrage til succesen af operationer i tætbefolkede områder.


Integration med C2-systemer:

UGS kan problemfrit integreres med kommando- og kontrolsystemer, hvilket forbedrer den samlede operationelle effektivitet. Ved at sende data i realtid til det samlede C2-netværk bidrager UGS til et fælles operationsbillede, der giver førere mulighed for at træffe informerede beslutninger og effektivt fordele ressourcerne. Integrationen med andre ubemandede systemer som droner eller ubemandede køretøjer forbedrer desuden samarbejdet og effektiviteten af militære operationer.


Scenarie ”ANG på Paslek”

Under angrebet på byen, er ISR-bataljonen blevet befalet til at gennemfører en SCREEN-opgave jf. NAI-TAI kalken. ISR-bataljonen vælger at indsætte sin overvågnings enhed til at gennemføre dele af flankesikringen. Med UGS-systemet fjern-udlægges en perimeter af UGS som giver brigaden varsel om evt modangreb eller troppebevægelser i flankerne. Dette med henblik på at kunne varsle BDE reserve og derved imødegå at forreste kampenheder afskæres fra logistiske enheder i Brigadens ”rear”.


Uddrag af Brigadens ISR-kalke.


Uddrag af ISRBTN BEF:

3.Udførsel:

1.fase

ISRBTN vil UGS-KMP gennemføre SCREEN i NAI1 og NAI3 mhp erkende mulig indsættelse af FJ RES i BDE flanker.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page