top of page

Scenarie Bornholm

Scenarie Bornholm

Dette er et tankeeksperiment, der er fremkommet efter at have set på Danmarkskortet, og samtidigt efter inspiration fra US Army’s Multi-Domain Task forces og US Marine Corps nye koncept for forsvar af små-øer i Stillehavet.


Formålet med tankeeksperimentet er at provokere til ikke kun at tænke Hæren som 1. brigade og dennes opgave ifht artikel 5. (selvom den opgave og de udviklingskrav den stiller i sig selv er store).


Jeg vil opfordre læseren til at gøre sine egne tanker i fht refleksionsspørgsmålene sidst i scenariet. Og deltage i dialogen i landmilitært Udviklingsforum.


Forsvaret skal forsvare nationen – artikel 3 – og Danmark er host-nation nation når amerikanske enheder lander i vores havne. Samtidigt har vi – lige som alle andre forsvar i den vestlige verden – en stor udfordring med fastholdelse af personel. Vi skal derfor prioritere hvor vi anvender vores vigtigste og dyrebareste ressource – soldaterne.


Scenariet er 100% drømt op af mig. Det har ingen forbindelse til arbejde jeg sidder og laver. Jeg arbejder ikke med det kommende forlig og ved kun at der er købt PULS raketkastere, der måske indgår i Task Force Tordenskjold. Jeg kender ikke til den nationale forsvarsplans indhold.Task-Force Tordenskjold

Rønne kl. 0345 lørdag den 5. april 2025

Preben vågnede med et sæt, da mobiltelefonen pludselig begyndte at ringe med den særlige, men ret irriterende og insisterende ringetone, som han havde givet til opkald fra Forsvaret Operations rum.


”Hvad er der nu?” Tænkte han, imens han greb ud efter telefonen og satte sig op i den lettere slidte seng på værelse 127 i bygning 79 på Almegårds kaserne i Rønne.”Det er Preben” Sagde han uden at tænke sig om, ”Øh jeg mener. Det er oberstløjtnant Frederiksen” rettede han sig selv og bandede sig selv væk inde i hovedet. ”Det er Thomas” svarede stemmen i den anden ende. ”Shit… hvorfor ringer chefen for operationsstaben til mig klokken 3 om natten.” tænkte han og begyndte at rende listen over mulige problemer hans soldater der var hjemme på weekend kunne have lavet, der retfærdiggjorde at chefen for operationsstaben skulle ringe til ham.

”Preben. Er du vågen – klar i hovedet?” fortsatte generalmajoren i telefonen. ”Javel! Jeg er her!” Svarede han og gned søvnen ud af øjnene. Han havde kun sovet et par timer. Han var gået i seng ved et tiden, efter at have brugt aftenen med at følge det amerikanske aktiemarked, tjekke e-mails på hans FAB 3.0, og (gen)se et par kapitler af Band of Brothers. Det var hans tur til at have en weekend på Bornholm, væk fra familien.


Siden situationen igen begyndte at blive tilspidset i Baltikum efter Ruslands nederlag i Ukraine et år forinden, havde Bataljonens ledelse – ja faktisk hele bataljonen, roteret, således at der altid var en tredjedel på øen på beredskab imens resten holdt weekend. ”Selvidentifikations kode ”Pippi Langstrømpe, Rødgrød, Basun!” sagde Thomas i den anden ende – ”SHIT SHIT SHIT!” Nåede Preben at tænke – ”det er sgu da de skarpe krigskodeord, han siger der”. ”øh. Hjûlkat, Klejner, rullepølse!” Skyndte Preben at svare – hans egne skarpe selvidentifikationskodeord, der kun måtte bruges når der var behov for at bekræfte over for en foresat, at man var alene, ikke under tvang eller tilfangetagelse. ”Preben. Iværksæt Plan Kilo. Der er opdatering på HEMNET om en time. Bekræft.” ”Plan Kilo! Klar på HEMNET om kl. 0445 – indforstået” Svarede han. ”Det er godt. Vi tales ved der.” sagde generalen og lagde telefonen på.


Preben sad nøjagtigt tre sekunder i sengen, før han åbnede forsvarets interne Messenger app og lavede et opkald til kaptajn Pedersen – chef for 3. Batteri og kaptajn Jørgensen, den fungerende stabschef og normalt logistik officer i bataljonsstaben. Telefonkæden blev iværksat – alle skulle møde hurtigst muligt på kasernen og iværksætte ”klar til kamp”.


Ti minutter efter havde han fået uniform på og var på vej over til kontoret, for at åbne den forseglede kuvert med Kilo planen i. På vejen gennemgik han det han viste, der var sket de sidste par dage. Nyhederne havde dækket en markant mere aggressiv retorik mod NATO og særligt de Baltiske lande fra Rusland, og der var tydelige tegn på mobilisering i Kaliningrad, Hviderusland og det vestlige militærdistrikt i Rusland. Russiske flådefartøjer havde fredag eftermiddag forladt både havnen i Kaliningrad og Sct. Petersborg. Men hvad hulen ville de? De vil da ikke angribe Danmark? Mon ikke målet var de tre baltiske lande – det var jo i sig selv slemt nok, for en tredjedel af Hæren var permanent stationeret derovre og over halvdelen af Hærens materiel og ammunition var pre-positioneret der også. Hvis Russerne nåede at angribe de baltiske lande før Brigaden – og resten af NATO landenes andre enheder nåede frem, var alt det der var derovre – Divisions hovedkvarter, kampbataljon med støtte enheder og divisionstropper – alt tabt.Vel inde i bataljonsbygningen – eller rettere de præfabrikerede containere som hans bataljon aller nådigst havde fået sat til rådighed, da de eksisterende bygninger jo var fulde af opklaringsbataljonens enheder – var det første han gjorde at sætte en kop kaffe over. Han var – ikke uventet - den første på kontoret, måske fordi han var den eneste, der sov på kasernen fra staben.

Inde i det aflåste sikkerhedsskab bladrede han igennem stakken af brune forseglede papirs kuverter – fuldkommen, som havde situationen foregået for hundrede år siden, tænkte han og hev ”Plan Kilo” frem.


Henne ved skrivebordet, med en kop skoldhed og kulsort kaffe i hånden, åbnede han konvolutten med den gamle bajonet som altid lå på hans skrivebord – et arvestykke, som han havde fået fra sin morbror, der en gang for 15 år siden havde været udsendt til Afghanistan og smuglet en amerikansk M16 bajonet med hjem.


Plan Kilo

”I tilfælde af forventet forestående angreb på Danmark eller de tre baltiske lande skal Task-Force Tordenskjold forskyde fra Almegård kaserne til Beredskabsområde ved Årsballe, og herfra forberede at bringe Russiske sø- og luftangreb om, over eller på Bornholm til standsning med alle rådige midler.


Task Force Tordenskjold forbereder at gennemføre land-strike missioner mod mål i Kaliningrad”


”Nå… ja det lyder jo enkelt nok”, tænkte han – mest sarkastisk, men også fordi det var præcist den opgave bataljonen var blevet skabt til, og som de havde trænet til det sidste år.


Kaptajn Jørgensen kom ind efter overkonstabel Sønderby. Overkonstabelen var straks gået ned på garagen for at gøre sit køretøj klar, og Jørgensen havde stukket hovedet ind, og kort fået en opdatering på situationen – det var en ret kort besked – for Preben viste jo i bund og grund ikke andet, end at han med de smuler af Task Force Tordenskjold, der var på Bornholm, skulle gemme sig på øen og forbedrede både at skyde langtrækkende russiske missiler og fly ned, sænke russiske overflade skibe, nedkæmpe en sø landsætning og så for øvrigt være klar til at sende langtrækkende missiler ned mod de prædefinerde strategiske mål i Kaliningrad.”Modtaget!” havde Jørgensen sagt, og var gået ud for at styre klargøringen og opladningen af bataljonen. ”Send Iversen ind til mig når han kommer! – han skal med til befaling om et kvarter!” nåede Preben at sige til Jørgensen inden sidstnævnte fløjtende havde forladt det lille kontor.


Mission brief

Efter at have brugt fem minutter på at få forbindelse i det efterhånden forældede HEMNET VTC, satte Preben sig spændt ned med et papirskort over øen, en blok A4-papir – ternet -, Plan Kilo og selvfølgelig endnu en kop kaffe – dagens anden, men absolut ikke sidste. Ved siden af sad kaptajn Iversen, en af de tre efterretningsofficerer i bataljonsstaben og tidligere kompagnichef i bataljonens ISR-kompagni. I modsætning til sin chef havde han en stor ét liters dåse monster drik og en stak printerpapir med.


”Velkommen til jer alle” Generalmajor Thomas Hansen - chef for operationsstaben - står i Forsvarets operationsrum foran en kæmpe skærm, der fylder hele væggen. Langs væggene sidder chefer og stabsofficerer fra hele forsvaret. ”Lad os starte med at få bekræftet at vi har alle til stede… Hærkommandoen?” generalen kontrollerede at alle forsvarets niveau to myndigheder og alle andre enheder og myndigheder med tilknytning til Danmark, herunder Multinational Corps North East og multinational Division North og selvfølgelig Task Force Tordenskjold på Bornholm var med på kaldet.


Efter at have kontrolleret at alle, der skulle være til stede var til stede, gav Thomas ordet videre til Forsvarschef Admiral Magnus Winther. ”Jeg har bedt Thomas samle jer alle her til morgen, og samtidigt sætte Forsvaret i kampberedskab, fordi vi har fået meldinger om at en russisk invasion af Baltikum, er nært forestående. Det betyder at vi iværksætter de nationale planer, der dækker både forsvaret af Danmark – artikel 3 - og de planer der dækker vores artikel 5 forpligtelser. Jeg vurderer at vi er på det tætteste vi har været på krig på dansk jord siden besættelsen i 1945. – og denne gang pakker vi ikke sammen og går hjem når fjenden ruller over grænsen. Jeg vil minde alle om to ting. Den første er den kongelige forordning af 6. marts 1952. der pålægger alle danske militære styrker ufortrødent at tage kampen op imod enhver modstander, der angriber Danmark eller danske styrker. Ligeledes at et sådan angreb ikke nødvendigvis vil forekomme i de tre gamle domæner – land, sø eller luft, men lige så godt kan ske i cyberdomænet, det elektromagnetiske spektrum eller i informationsdimensionen eller rummet for den sagsskyld. Jeg forventer at Forsvarsministeren, som jeg er i tæt og løbende kontakt med, vil informere befolkningen via medierne her til morgen – regeringen og folketinget er informeret om situationen og der er bred opbakning til vores – jeres indsats… Thomas. Vi du ridse situationen op?” Admiralen satte sig ned og chefen for operationsstaben trådte ind i billedet igen.”I har alle fået den fulde befaling tilsendt via DACOIE-C2, så jeg vil nøjes med de brede linjer, så vi kan komme i gang – vi har travlt, situationen er alvorlig.” skærmbilledet ændrede sig for alle der så med via HEMNET. Et stort kort over Østersøen og Baltikum, med Russiske og NATO-enheder på blev delt.


”Som I kan se, har russiske styrker opmarcheret langs grænsen til alle de tre baltiske lande. Russiske flådestyrker, på og under vandet, har alle forladt havnene i Kaliningrad og Sct. Petersborg. Der er meldinger om aktive radarer, der dækker hele Østersøen til og med Bornholm, Russiske strategiske bombefly er rapporteret over Østersøen… ” Generalen fortsatte med at beskrive Russiske styrkeopbygninger, mulige akser og mål… ”I forhold til Dansk territorium er Bornholm kritisk! Bornholm er vores usænkelige Surface action Group, der agerer vores første værn mod russiske angreb på nationen fra øst, men også som sikring for allierede styrkers Freedom of movement og deployering i Nordsøen, Kattegat og den vestlige Østersø. Der er en direkte trussel mod Bornholm i form af angreb med ballistiske og hypersoniske missiler, og et forsøg på en sø landsætning med marineinfanteri eller angreb fra russiske specialenheder skal ikke afvises… Vi ved at den russiske marineinfanteribrigade, der er hjemmehørende i Kaliningrad, tidligere har haft til opgave at tage Bornholm og de har øver landgang scenarier for nyligt…. For at kunne nå mål i København eller resten af landet skal russiske flåde- og flyenheder flyve inden for rækkevidde af Bornholm… ”


Preben så på Iversen, der havde noteret et par enkelte linjer på sit papir og ellers tegnet en kampvogn i hjørnet. ”gad vide om han forstår alvoren” tænkte Preben.

Efter at chefen for operationsstaben havde gennemgået de overordnede linjer i situationen og opgaven, kom forsvarschefen igen frem på skærmen. ”Det er min hensigt”, fortsatte han og lagde sine noter fra sig på et bord, ”at forsvare Danmark offensivt og på så lang afstand som muligt. Joint Combined Task Force Viking vil forsvare Østersøen, Bornholm og det sydlige Sverige med langtrækkende kapaciteter, med det formål at tage russiske langtrækkende jord, sø og luftbasserede kapaciteter ud, før de kan nå Danmark. Hjemmeværnet og cyber-forsvaret vil sikre, bevogte og forsvare kritisk national infrastruktur støttet af luftforsvarskapaciteter fra Hæren og flyvevåbnet. Tyngde om Hovedstaden, Esbjerg, Frederikshavn og Aarhus havne…”Efter befalingen kaldte Preben på kaptajn Jørgensen. ”Hvor langt er vi?” spurgte han som det første. ”Vi er klar til at køre om 45 minutter. Vi har en deling fra hvert kompagni på øen. Resten er blevet kaldt tilbage og jeg forventer at de sidste vil være på øen i eftermiddag. Jeg forslår at vi sender beredskabsstyrken afsted til BSO når de er klar. At vi, som indøvet, opretter BSO om Årsballe og får ladt missilerne i launcherne dér, imens vi efterlader bagkommandoet til at modtage og hjælpe med klargøringen af resten af bataljonen. Vi kan være fuldt kampklar i aften kl. 18.


FO fra hjemmeværnet er lige kommet, han siger at de er på plads inden for en time og at hele kyststrækningen derfra vil være overvåget. De vil, i samarbejde med politiet, afpatruljere øen og indrette de planlagte forsvarsstillinger, bevogte havnen, lufthavnen og Bornholms energi og forsyning i Rønne. De har ligeledes udsparet 20 mand som de kan afgive til os som bevogtningsstyrke.”

Preben nikker og ser på Jørgensen. ”Godt – gør det. Vi skal hurtigst have vores S2 Piranha op at køre, så vi kan få et SA”


Herefter følger en række tankeeksperimenter som du kan overveje.

  1. Hvordan ser Joint Combined Task-force Viking ud? Hvilke effekter skal de kunne opnå, hvem har kommandoen?

  2. Hvordan ser Task Torce Tordenskjold ud? – hvilke kapaciteter skal der til for at løse den pålagte opgave? Hvis task-forcen max må have 300 mand – hvilke opgaver kan da løses at moderne teknologi som fx robotter og AI? Hvor mange underafdelinger er der? Hvad er der i dem, hvilke opgaver løser de?

  3. Hvordan vil du løse opgaven som chef for Task-Force Tordenskjold

  4. Hvordan ser du C2 forholdet imellem Task-Force Tordenskjold og Bornholms hjemmeværn? Og hvad med opklaringsbataljonen?

  5. Task-Force Tordenskjold, med langtrækkende anti-luft og sø missiler og jordbaseret strike er ikke en del af NATO-styrkemål. Danmark skal imidlertid kunne forsvare landet under artikel 3. hvordan ser du en prioritering imellem 1. BDE og dennes artikel 5 opgaver og task-Force Tordenskjolds artikel 3 opgaver?

13 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page